РЕГИОНИТЕ

Парламентът ограничи рекламата на хазартни игри

Основните акценти на приетите промени

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за хазарта, с които се налагат редица ограничения върху рекламата на хазартни игри. Текстовете бяха одобрени единодушно със 198 гласа „за“.

Основните акценти на приетите промени:

 • Забранява се рекламата на хазартни игри:
  • В радио- и телевизионни програми, с изключение на тиражите на Българския спортен тотализатор
  • В печатни произведения и електронни медии, включително интернет страници
  • На обществени места, включително фасади на сгради, държавна и общинска собственост
 • Допуска се реклама на хазартни игри:
  • Върху външни билбордове, на разстояние не по-малко от 300 метра от образователни институции, читалища, детски площадки, общежития и места за социални услуги
  • Върху екипировка, спортни съоръжения, материали или продукти на спортни федерации, клубове и организации, но не и за малолетни и непълнолетни лица
 • Хазартни игри с игрални автомати и в казина:
  • Ще се организират само в населени места с над 10 000 жители
  • Операторите ще имат 3 години за привеждане на дейността си в съответствие
  • Изключение се прави за национални курорти и гранични зони
 • Забранява се в рекламата на хазартни игри да се съдържат цифри.
 • Рекламата може да съдържа:
  • Наименование, вид и разновидност на хазартните игри
  • Търговска марка на организатора
  • Тегления на тиражите и обявяване на печалбите
 • 10% от площта на всяка хазартна реклама, с изключение на спортна екипировка, ще е заета с текст: „Хазартът носи риск от развиване на зависимост.“
 • Съветът за електронни медии ще следи за спазването на правилата.
 • 50% от вноската на хазартните оператори за социална отговорност ще отиват за лечение на зависимости от хазарт.
 • До хазартни игри няма да се допускат:
  • Получатели на месечна социална помощ
  • Хора с психични разстройства, вписани в регистъра по Закона за здравето
  • Хора под запрещение
 • Ще бъдат определени минимални мерки за ограничаване на рисковото поведение при онлайн залагания.

Сподели: