ЛЮБОПИТНОТО

20 май – Международен ден на пчелите

Международният ден на пчелите. Отбелязваме го от 2018 г. по инициатива на Словенската асоциация на пчеларите, с подкрепата на правителството на Словения. Официално е обявен с резолюция на Общото събрание на ООН през декември 2017 г.

Целта на деня е:

  • Да повиши осведомеността за значението на пчелите и пчелните продукти за хранителната сигурност, биоразнообразието и околната среда.
  • Да насърчи и подкрепи устойчивите практики в пчеларството.
  • Да ангажира обществото в опазването на пчелите и техните местообитания.

Пчелите са от съществено значение за нашата планета. Те опрашват около 80% от цъфтящите растения, включително много от културите, които отглеждаме за храна. Без пчелите ще се сблъскаме със сериозни проблеми с хранителната сигурност и екосистемите ще бъдат сериозно нарушени.

За съжаление, пчелните популации в световен мащаб намаляват. Причините за това са много и комплексни, включително използването на пестициди, загубата на местообитания, изменението на климата и разпространението на болести.

Всеки от нас може да допринесе за опазването на пчелите. Ето няколко неща, които можем да направим:

  • Засаждайте цветя, които са богати на нектар и прашец.
  • Избягвайте използването на пестициди в градините си.
  • Купувайте мед и други пчелни продукти от местни пчелари.
  • Подкрепяйте организации, които работят за опазването на пчелите.
  • Разпространявайте информация за значението на пчелите сред вашите близки и приятели.

Нека заедно да положим усилия за опазване на пчелите!

Сподели:

Leave a Response