РЕГИОНИТЕ

На 21 май 1864 в Русе започва строежът на първата жп линия в България

Строежът на линията е възложен на британската компания „Гладстон и братя Бъркли“ с акционери Уилям Гладстон и братя Баркли, която получава концесия от Османската империя за срок от 99 години.

В изграждането участват около 15 000 души. По време на откриването й на 7 ноември 1866 г. от управителя на Дунавския вилает Мидхад паша линията е с дължина 223 км, и освен двете крайни гари имало и осем спирки.

Разстоянието между Русе и Варна се изминавало за около 8 часа, а връзката между гарите в двата града ставала с телеграфни апарати.

През 1874 г. компанията прехвърля експлоатацията на линията на дружеството на немския индустриалец барон Мориц фон Хирш.

Според чл. 21 от Берлинския договор (13 юли 1878) Княжество България е задължено към Англия да откупи от компанията „Гладстон и братя Бъркли“ построената от нея жп линия, съгласно уговорените между компанията и Османската империя условия.

След дългогодишни преговори България откупва линията за 50 млн. златни лева (при годишен бюджет от 49 млн. златни лева), след подписването на 10 август 1888 г. от българското правителство на първия държавен заем от Великобритания.

Сподели:

Leave a Response