В проведеното на 26.11.2020 г. текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив взеха участие 490 деца.

От тях най-много са децата на яслена възраст – 308. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 95 деца, за втора – 51, за трета подготвителна група – 25 деца, и 11 деца кандидатстваха за четвърта подготвителна група.

За класирането бяха обявени общо 213 свободни места, като 38 от тях за децата в яслена възраст, 56 – за първа възрастова група, 36 – за втора възрастова група, 38 – за трета подготвителна група и 45 места за четвърта подготвителна група.

Класирани бяха общо 66 от кандидатстващите – 25 деца за детските ясли, 14 за първа възрастова група, 13 за втора възрастова група, 5 за трета подготвителна група и 9 за четвърта подготвителна група.

За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 04.12.2020 година.

След класирането на 26 ноември остават незаети общо 148 места, съответно за яслени групи – 13 места, за първа група – 42, за втора група – 24, и за подготвителните групи съответно 33 за трета и 36 за четвърта.

Анализите показват, че 30 от некласираните деца са записани и посещават детски заведения, но желаят преместване по различни причини.

До края на календарната 2020 година ще бъде проведено още едно класиране – на 15 декември. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 07.12.2020 г.

Предстои утвърждаване на графика на дейностите за следващата календарна 2021 г., след което родителите ще могат да се запознаят с предвидените класирания след публикуването му на интернет страницата на системата dz-priem.plovdiv.bg

Подобни новини

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *