Световен ден на здравето

Световният ден на здравето се отбелязва на 7 април всяка година, за да се повиши осведомеността за различни здравни проблеми и да се насърчи международното сътрудничество за подобряване на здравето на хората по света. Датата е избрана от Световната здравна организация (СЗО) през 1948 г. като годишнина от влизането в сила на Устава на СЗО.

Световният ден на здравето има за цел да даде тласък на глобалните здравни проблеми и да насърчи усилията за предотвратяване на болести, насърчаване на здравето и поддържане на здравето. Всяка година Световният ден на здравето се фокусира върху различна тема, която подчертава специфични здравни предизвикателства.

Теми на Световния ден на здравето през годините:

 1. Здравей 2019: Универсално здравно покритие
 2. Здравей 2018: Всеобщ достъп до здравеопазване: за всички навсякъде
 3. Здравей 2017: По-здрави общества за по-безопасен свят
 4. Здравей 2016: Да спрем диабета
 5. Здравей 2015: Да спрем туберкулозата
 6. Здравей 2014: Хранене за здраве: Да направим промяната
 7. Здравей 2013: Глобално лидерство за глобална здравна сигурност
 8. Здравей 2012: Предотвратете слепотата, нелекувана, предотвратима слепота
 9. Здравей 2011: Здравословно стареене
 10. Здравей 2010: Устойчива здравна инфраструктура
 11. Здравей 2009: Устойчива здравна среда
 12. Здравей 2008: Безопасност на храните
 13. Здравей 2007: Достъп до лекарства и ваксини
 14. Здравей 2006: Майчино и детско здраве
 15. Здравей 2005: Стоп на насилието
 16. Здравей 2004: Психично здраве
 17. Здравей 2003: СПИН/ХИВ
 18. Здравей 2002: Околна среда и здраве
 19. Здравей 2001: Туберкулоза
 20. Здравей 2000: Хигиена на ръцете

В заключение, Световният ден на здравето е важен ден, който ни напомня за значението на здравето и необходимостта от съвместни усилия за подобряване на здравето на хората по света.

Той служи като платформа за повишаване на осведомеността относно различни здравни проблеми и насърчаване на международното сътрудничество за справяне с тях.

Date

07.04.2025

Time

All Day
Категория

Next Occurrence

QR Code