Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е най-голямата кампания за повишаване на осведомеността относно предотвратяването на отпадъците в Европа.

С помощта на местни и регионални публични власти се обединяват участниците – граждани, училища, предприятия, неправителствени организации, сдружения – които организират дейности за повишаване на осведомеността относно намаляването на отпадъците.

12-ото издание на ЕСНО ще продължи до 29 ноември 2020 г. и ще се фокусира върху „невидимите отпадъци”.

„Невидими отпадъци“ са тези, които са образувани по време на производствения процес на продуктите.

EСНО ви предизвиква да се информирате за излишните килограми, които всички носим на раменете си поради неустойчиви модели на производство и потребление.

Има много действия, които всеки един от нас може да предприеме, за да се изправим пред този проблем. Едни от най-важните са – удължаване живота на продуктите чрез повторна употреба и ремонт, закупуване „втора ръка”, отдаване под наем и споделяне на продукти, вместо да ги притежавате, получаване на екомаркировка и присъединяване към схемите за отговорност на производителя .

Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив е подготвила презентация, свързана с ЕСНО. Тя е предоставена на директорите на всички училища на територията на общината, като към нея има и видеоклипове свързани с намаляването на отпадъците в бита.

През месец ноември бе подета информационна кампания свързана с негативното влияние върху околната среда от неправилното изхвърляне и горене на отпадъци.

Правилното отношение на всички граждани към дейностите свързани с опазването на околната среда и факторите, които оказват влияние, засяга всички.

Нека се обединим в името на природата!

Подобни новини

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *