ЛЮБОПИТНОТО

България се утвърждава като ИТ лидер в Европа

Очаква се секторът да продължи да расте през следващите години, генерирайки икономически растеж и създавайки работни места.

Данните на Евростат показват, че България се нарежда сред лидерите в Европа по дял на заетите в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

През 2022 г. 7,2% от заетите лица в България са работили в ИКТ сектора, което е над средното за ЕС ниво от 5,6%.

България се нарежда на четвърто място в ЕС по този показател, след Малта (8,8%), Ирландия (8,1%) и Кипър (7,6%).

Други ключови моменти от доклада на Евростат:

  • Ръстът на ИКТ сектора в България е над средния за ЕС. Броят на заетите в сектора се е увеличил с 10,6% между 2021 г. и 2022 г., докато средният ръст за ЕС е 6,1%.
  • ИКТ секторът е важен фактор за растежа на българската икономика. Той генерира 6,9% от БВП на България, което е над средното за ЕС ниво от 5,4%.
  • В България има недостиг на квалифицирани ИКТ специалисти. Очаква се този недостиг да се задълбочи през следващите години, тъй като търсенето на ИКТ услуги се очаква да продължи да расте.

Успехът на българската ИКТ индустрия може да се дължи на редица фактори, включително:

  • Ниски разходи за труд: България има едни от най-ниските разходи за труд в ЕС, което я прави привлекателна дестинация за ИКТ компании.
  • Висококвалифицирана работна сила: България има силна образователна система, която произвежда голям брой инженери и други ИКТ специалисти.
  • Добра бизнес среда: Българското правителство е предприело редица стъпки за подобряване на бизнес средата за ИКТ компании, включително намаляване на данъците и регулациите.

Бъдещето на българската ИКТ индустрия изглежда светло. Очаква се секторът да продължи да расте през следващите години, генерирайки икономически растеж и създавайки работни места.

Сподели: