archiveLabena Ventures

РЕГИОНИТЕ

Labena Ventures получава невероятен отзвук: 120 проекта от 29 държави, от които 56 от Югоизточна Европа и 2 от България

Labena Ventures, първият регионален акселератор в областта на медицината, биотехнологиите, фармацията и здравеопазването, който предоставя достъп до инвестиции в размер на 100 млн. евро, приключи процеса на кандидатстване за проекти