РЕГИОНИТЕ

Фермерски базар и в София на 15 и 16 април 2024 г

• Българският фермерски съюз организира изложение на местни млечни и фермерски продукти в София на 15 и 16 април 2024 г. пред Министерство на земеделието и храните.

• Целта на изложението е да се подпомогнат земеделските стопани чрез пряка реализация на произведените от тях продукти сред българските потребители.

• Участие могат да вземат регистрирани земеделски производители, както и малки и средни предприятия, занимаващи се с преработка.

• Изложенията се осъществяват с подкрепата на Министерство на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“.

Сподели: