РЕГИОНИТЕ

428 младежи гласуват за пръв път в община Търговище

Общо 51 260 души са вписани в избирателните списъци в община Търговище в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври. 32 884 от тях са в град Търговище, а 18 376 – в населените места на общината. 

Днес за пръв път ще могат да гласуват 428 души, навършили пълнолетие от изборите на 2 април 2023 г. до днес. В самия изборен ден 18 години навършва един от тях.

Най-възрастните гласоподаватели в общината са мъж от село Макариополско и жена от град Търговище, и двамата на 101 г.

Общо 105 са образуваните избирателни секции, включително една подвижна и една в многопрофилната болница в Търговище. 46 граждани с трайни увреждания са заявили желание да упражнят правото си на глас в подвижната урна. Желание да дадат своя вот в болницата до момента са заявили 22 пациенти. 

И за тези избори община Търговище осигурява специализиран автомобил за придвижване до избирателните секции на граждани с увреждания на опорно-двигателния апарат и на зрението.

Избирателите ще могат да ползват общинския автомобил, след подаване на заявка на телефони 0601 6 86 50 и 0879 292 805 през целия ден.

Те следва да представят пред съответното длъжностно лице експертно решение на ТЕЛК за инвалидност, не по-малка от 71 на сто, или епикриза, доказваща временната невъзможност или съществени затруднения за придвижване. 

Сподели: