В Тервел ще бъдат предоставяни нови услуги за поддържане на чистотата догодина. Ще бъде въведена система за събиране на строителните отпадъци в четири точки на града, които ще бъдат извозвани за рециклиране до регионалното депо.

Услугата ще бъде безплатна за населението, предвижда подготвената план-сметка за дейностите по чистотата, която е предложена за обществено обсъждане.

През новата година ще започне и разделно събиране на алуминиеви опаковки от напитки в пет точки на територията на Тервел.

Общината ще разшири ареала за събиране и транспортиране на битовите отпадъци, като включи в услугата и селата Жегларци, Орляк, Зърнево, Полковник Савово.

За около 23 000 лева ще бъдат закупени нови съдове за събиране на отпадъците, за да се подготви предоставянето на услугата в нови селища през 2022 г., посочва кметът Симеон Симеонов.

Общината планира да изразходва догодина общо 728 785 лева за поддържане на чистотата, като за почти всички дейности се предвижда увеличение спрямо 2020-а, според подготвената план-сметка. Най-много средства – над 291 000 лева при 260 000 лева тази година, ще бъдат изразходвани за съхранение и обезвреждане на битовите отпадъци.

Увеличението е главно заради ръста от 18.5 на сто на отчисленията, които се правят за всеки тон депониран отпадък по Закона за управление на отпадъците, поясняват от общинската администрация.

Кметската управа очаква през 2021 г. приходите от такса „смет“ да достигнат 674 960 лева. Разликата до необходимия ресурс за поддържане на чистотата да бъде наваксана от други собствени приходи на общината, предлага кметът Симеон Симеонов.

Подобни новини

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *