ЛЮБОПИТНОТО

Вярно ли е че, с присаждане на орган се предават и навиците на донора?

Не, не е вярно, че с присаждане на орган се предават и навиците на донора. Това е мит, който се разпространява от години, но няма никакви научни доказателства в подкрепа на него.

Органите са съставени от тъкани и клетки, които са програмирани да функционират по определен начин. Те не съдържат никаква информация за личността или навиците на донора.

Разбира се, има някои случаи, в които реципиентите на органи съобщават за промени в поведението си след трансплантацията.

Например, някои хора съобщават, че са станали по-склонни към гняв или агресия след присаждане на сърце. Това обаче се дължи най-вероятно на хормоналните промени, които настъпват след операцията, а не на някакъв трансфер на информация от донора.

Всъщност, има много случаи, в които реципиентите на органи продължават да се занимават с навици, които са били вредни за тяхното здраве преди трансплантацията.

Например, пушач, който е получил бъбрек, може да продължи да пуши, въпреки че това може да увеличи риска от отхвърляне на органа.

В крайна сметка, навиците и личността на реципиента на органа се определят от неговия собствен генетичен материал и средата, в която е израснал и живял. Те не се променят с трансплантацията на орган.

Сподели: