РЕГИОНИТЕ

Промяна в хранителните навици на българите

Данни на Националния статистически институт (НСИ) показват промяна в хранителните навици на българите през 2023 г. в сравнение с 2022 г.

Наблюдава се намаление на потреблението на хляб и кисело мляко, съчетано с ръст в консумацията на месо, колбаси и плодове. Отчетено е и увеличение на количеството консумирани алкохолни и безалкохолни напитки.

Най-значително е намалението на хляба и тестените изделия – с над 3 кг на човек годишно. Потреблението на кисело мляко също бележи спад – с над 1 кг. В същото време българите ядат повече месни продукти (с почти 1 кг), плодове (с над 0.5 кг), безалкохолни напитки (с близо 6 литра) и алкохол (с близо 3 литра).

Разходите за храна и безалкохолни напитки остават най-голямата категория в общите разходи на домакинствата, но с лек спад от близо 0.5% за годината. Средно за 2023 г. разходите на лице са 10 000 лв., което е с 20% повече спрямо 2022 г.

Жилищните условия:

  • Близо 90% от домакинствата в страната живеят в собствено жилище.
  • 4% от домакинствата живеят под наем.
  • Под 10% от домакинствата притежават второ жилище.

Домакински уреди:

  • Над половината от домакинствата разполагат с кола.
  • Над 99% от домакинствата имат телевизор и хладилник.

Данните на НСИ са ценен източник на информация за промените в начина на живот на българите. Тези промени могат да се дължат на различни фактори, като например ръст на доходите, засилена здравна осведоменост или промяна в предпочитанията на потребителите.

Важно е да се отбележи, че данните са средни за страната и може да има вариации в различните региони и социални групи.

Сподели:

What’s your Reaction?
Love
Love
0
Smile
Smile
0
Haha
Haha
0
Sad
Sad
0
Star
Star
0
Weary
Weary
0