ЛЮБОПИТНОТО

Езикът на мислене при хора, родени глухи

Езикът на мислене при хората, родени глухи, е сложен и многообразен. Няма един-единствен отговор, тъй като зависи от редица фактори, включително:

  • Възраст на оглушаване: Децата, които са родени глухи или оглушват преди да са усвоили език, е по-вероятно да мислят в образи, концепции и пространствени отношения.
  • Вид на езиковото обучение: Хора, които са обучени в жестомимичен език, е по-вероятно да мислят на жестомимичен език. Те „виждат“ думите в съзнанието си и си представят как ги „подписват“.
  • Образование и езикова среда: Хора, които са получили образование на устен език, е по-вероятно да мислят на устен език, макар че езикът им може да се различава от стандартния език.

Важно е да се отбележи, че езикът на мислене не е същият като езика на говорене или писане. Той е по-скоро система от символи, образи и концепции, които човек използва, за да осъзнае и интерпретира света около себе си.

Ето някои от най-разпространените начини, по които мислят хората, родени глухи:

  • Жестомимичен език: Както споменахме, жестомимичният език е естествен език за много хора, родени глухи. Те „мислят“ в жестове, като си представят как ги изпълняват в пространството.
  • Образи и концепции: Някои хора, родени глухи, мислят в образи, концепции и пространствени отношения. Те не използват език в традиционния смисъл, но вместо това си представят идеи и емоции под формата на картини, символи и пространствени модели.
  • Устен език: Някои хора, родени глухи, които са обучени на устен език, е по-вероятно да мислят на устен език. Те „чуват“ думите в съзнанието си и си представят как ги произнасят.

Важно е да се подчертае, че езикът на мислене е индивидуален и уникален за всеки човек. Няма правилен или грешен начин да мислиш, независимо от това дали си чуващ или глух.

Сподели:

What’s your Reaction?
Love
Love
0
Smile
Smile
0
Haha
Haha
0
Sad
Sad
0
Star
Star
0
Weary
Weary
0