archiveЯкоруда

правителство-1
РЕГИОНИТЕ

Правителството подпомогна три общини с 537 890 лева

На община Враца се отпускат близо 110 000 лева. С 79 000 лева ще бъдат изградена подпорна стена, бетонов тротоар и парапет по цялата дължина на стената в с. Баница.