opera-2

На театър в Плевен

В Плевен всички гастроли на театрални трупи и музикални състави са отложени за следващата година.