Синята зона в Разград отново става платена

Безплатното паркирането в синята зона бе въведено с началото на извънредното положение, както за улеснение на придвижването на гражданите, така и като мярка за социална дистанция. Read more »

Наемателите на общински имоти в Разград ще ползват облекчения

Документите се представят в деловодството на общината в срок от двадесет работни дни от приемането на решението на Общинския съвет. Read more »