archiveНАП

РЕГИОНИТЕ

НАП автоматично актуализира минималния осигурителен доход за 4000 самоосигуряващи се лица

Национална агенция за приходите (НАП) автоматично актуализира минималния месечен размер на осигурителния доход (МРОД) за близо 4000 самоосигуряващи се лица, които са подали еднократно декларации Образец №1 с код за вид осигурен 22. Това са физически лица, които са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради...