archiveБДЖ

train
РЕГИОНИТЕ

БДЖ прекрати процедура за закупуване на електрически мотриси

От съществено значение е и факта, че единствения участник е предложил цена, надвишаваща предвидената прогнозна стойност за изпълнението на обществената поръчка.