ЛЮБОПИТНОТО

Дрон засажда гори в Косово

Кръжащ дрон пуска обвити в почва семена от липа и бор върху безплодни хълмове около столицата на Косово Прищина. Това е част от усилията за повторно залесяване на хиляди хектари, обезлесени заради незаконна сеч или горски пожари.

Природозащитници казват, че обезлесяването, което се дължи и на разпространението на популярните печки на дърва, застрашава дивите животни като кафявите мечки, риса, дивите кози и сърните, чиито популации намаляват в Косово.

Според изследване на неправителствената организация „Лидерство в устойчивостта-Косово“ (Sustainability Leadership Kosova/ SLK) малката балканска страна губи повече от 700 хектара гори годишно.

Засаждане с дронове

Организацията обедини усилията си с хърватската компания „Проект 02“ (Project 02) в пускането на семена от дронове. Този процес е пет пъти по-бърз от засаждането, извършено от човешка ръка, и достига до по-отдалечени зони по-бързо. Тази техника вече е прилагана в САЩ, Бразилия, Африка и Европа като противодействие на бързото обезлесяване.

Как работи?

При всеки полет в Косово дронът се пълни с близо 100 черни топчета, направени от семена и обвити в богата на минерали смесица от глина, пясък, отпадъчна биомаса и други съставки, които защитават семената от насекоми и гризачи.

Дронът може да засади един хектар за два часа, като за това се нуждае от между 2000 и 5000 топчета в зависимост от вида на семената.

Ефективност

Природозащитници отбелязват, че близо 25-30 процента от семената покълват, така че се засажда три пъти повече от необходимото, за да се гарантира успешното залесяване.

Програма на ООН

Програмата на ООН за околната среда пресмята, че горски площи с размера на Поругалия изчезват в световен план всяка година. Проектът в Косово е пример за иновативен подход за борба с обезлесяването и опазване на биоразнообразието.

Сподели:

Leave a Response