МАРШРУТИ

Увеличава се броят на българите, които взимат пенсия от чужбина

3kviews

Броят на българите, които получават пенсия след като са работили в други държави, се увеличава. През 2022 г. те са над 60 300 души, което е с над 40% повече от предходната година.

Най-много българи получават пенсия за стаж в Германия, Испания и Гърция. Близо 10 000 българи имат натрупан стаж в Германия, а 8800 – в Испания и Гърция.

С пенсия за работа в Русия могат да се похвалят 5362-ма българи, а в Италия – 6 903-ма. Има дори българин, който взима пенсия за стаж в Корея, а 43-ма са работили в Люксембург.

14 841 пенсионери живеят в чужбина и именно там получават пенсията си, в която влиза и стажът, натрупан зад граница. 45 534 пък живеят у нас и получават пенсиите си в страната.

Тези, работили в Германия се делят почти по равно между тези, които живеят в България и тези, които живеят в Германия.

От работилите в Испания близо 6 хил. са се върнали у нас, а 2851 – са останали в чужбина. Още по-голяма е разликата за натрупалите стаж в Гърция – 7313 живеят в България, а 1545 – в чужбина. Пенсионерът със стаж в Корея обаче е останал да живее извън страната ни.

С посредничеството на НОИ у нас се изплащат 6629 чужди пенсии, като 5469 са руски, 1026 – украински и 134 молдовски.

За последните пет години намаляват пенсиите, които се изплащат на българи в Турция. Ако през 2018 г. такива са били близо 20 хил. пенсии, то през миналата са 16 905.

Само 210 са новоотпуснатите такива пенсии през миналата година, а 1144 пенсионери са починали. Тези пенсии се изплащат на лица, преселили се в Турция след 01.05.1989 г., на които са отпуснати пенсии съгласно българското законодателство или са придобили право на пенсия след тази дата съгласно българското законодателство.

Сподели:

What’s your Reaction?
Love
Love
0
Smile
Smile
0
Haha
Haha
0
Sad
Sad
0
Star
Star
0
Weary
Weary
0