РЕГИОНИТЕ

Разширяват мрежата от зарядни станции за електрически автомобили

Инициатива за разширяване на зарядните станции за електрически автомобили и плъгин-хибриди в общините обединява усилията на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, чийто председател на кметът на Велико Търново Даниел Панов, и специализираните организации в сферата. Чрез използването на преносната мрежа и елементите на техническата инфраструктура на ЕСО ще бъде възможно локации за зареждане да бъдат обособени във всяка една точка в страната.

По-рано днес НСОРБ, Електроенергиен системен оператор ЕАД, Българска браншова камара на енергетиците и Българска асоциация електрически превозни средства подписаха, Индустриален клъстер „Електромобили” и Асоциация на собствениците на електромобили подписаха 5-годишен меморандум. Споразумението предвижда всички страни да си сътрудничат за изграждането на адекватна инфраструктура в страната за зареждане на превозните средства, задвижвани с тока.

Публичните институции да ускорят на процедурите по предоставяне на разрешения и учредяване на права, необходими за откриването на зарядни точки върху държавна или общинска собственост, както и за преминаване през държавна или общинска собственост, е друга от целите на партньорите по споразумението.

Липсата на достатъчно зарядни станции за електрически превозни средства вече се очертава като проблем пред подмяната на автопарка на градския транспорт, обърна внимание Даниел Панов. Той изрази надежда, че с обединяването на заинтересованите организации ще бъдат преодолени редица административни и процедурни затруднения, които срещат както потенциалните инвеститори, така и общините с интерес към развитие на мрежата.

По предложение на Панов предстои да бъде изготвена пътна карта, която да фокусира усилията на партньорите по споразумението и да очертае етапите за постигане на бърз и реален напредък за по-ускорено изграждане на инфраструктура за зареждане на електромобили.

Страните по меморандума се ангажираха с изготвянето и представянето на експертни становища пред публичните институции при избора на подходящи места за паркиране в центровете, междуградските пътища и в жилищните квартали и при обособяване на специализирани места за зареждане на електрически превозни средства.

Подкрепата за изграждането на инфраструктура за електротранспорт на европейско ниво е предвидена чрез Механизма за свързаност на Европа.

Меморандумът за сътрудничество бе подписан от Даниел Панов, Ангелин Цачев – изпълнителен директор на ЕСО ЕАД, проф. Валентин Колев – заместник-председател на УС на Българската браншова камара на енергетиците, Мартин Заимов – съпредседател на Българската асоциация електрически превозни средства, Илия Левков – председател на УС на Индустриален клъстер „Електромобили” (ИКЕМ), Калин Арсов – председател на УС  на Асоциация на собствениците на електромобили в България (АСЕБ)

Сподели:

Leave a Response