РЕГИОНИТЕ

Първа обработка срещу кърлежи във Видин

106views

Третирането на зелени площи и детски площадки в град Видин, град Дунавци и село Градец стартира от днес. То ще обхване и територията в района на Алботинския манастир. Дейността ще се извършва поетапно, като приоритетно ще бъдат обработени парковете и детските площадки, както и площите край скалния манастир.

Фирмата изпълнител, спечелила обявената обществена поръчка за извършване на дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на Община Видин, е „ДДД-1“ ООД. Заложените дейности за периода на договора са:

  • Обработки срещу комари – ларвицидни на биотопите и имагоцидни, които ще обхванат град Видин и населените места по поречието на река Дунав;
  • Дезакаризация на тревни площи срещу кърлежи;
  • Обработки (дезинсекция и дезинфекция) на детски площадки и пясъчници;
  • Ежемесечна дезинфекция, дезинсекция и дератизация на общински обекти.

   Обработките ще се извършват по план-график, съобразно сключения договор.

Сподели:

What’s your Reaction?
Love
Love
0
Smile
Smile
0
Haha
Haha
0
Sad
Sad
0
Star
Star
0
Weary
Weary
0