РЕГИОНИТЕ

Публичен портал за състоянието на река Искър ще бъде достъпен до края на годината

9kviews

Публичен портал, който ще дава достъп до текуща информация за състоянието на река Искър, ще бъде достъпен до края на годината. Порталът ще бъде създаден по проекта за изграждане на система за управление на водите в басейна на река Искър в реално време.

Порталът ще дава свободен достъп до информация за водното ниво и обем в язовирите и нивото на реките с изградени станции в поречието. Той ще информира пряко заинтересованите близо 1.3 млн. граждани, които живеят на територията на общините по поречието на реката.

Изпълнението на проекта предвижда и подготовка на цялостна концепция за оперативно управление на водите в реално време в България. Новата система ще послужи като модел за надграждане и внедряване на Национална система за управление на водите в реално време за останалите 12 поречия в страната.

Новата система за управление на водите ще прогнозира в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива вътрешните водни ресурси на страната, ще оценява риска от наводнения и засушаване, като дава възможност за вземане на своевременни решения и реакции, както от администрацията, така и от населението по региони.

Изграждането на пилотната система е мярка от Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите. В момента системата за управление на водите в басейна на река Искър е в режим на пилотна експлоатация.

Провежда се мониторинг на изпълнението на заложените и очаквани действия, функции, резултати, процеси на обмен на информация и взаимодействие, време на производство и др. аспекти, свързани с гарантиране на качеството на цялостното изпълнение.

Сподели:

What’s your Reaction?
Love
Love
0
Smile
Smile
0
Haha
Haha
0
Sad
Sad
0
Star
Star
0
Weary
Weary
0