РЕГИОНИТЕ

Продължават ремонтните дейности на пътя Първомай – Асеновград

Продължават ремонтните дейности на близо 28 км от третокласния път ІІІ-667 Първомай – Асеновград, в участъка от Асеновград до с. Дълбок. ВиК дружеството приключи полагането на новите водопроводни тръби в село Козаново и това позволява да се подновят строително-монтажните работи по пътната настилка.

Срокът за завършването им е 30 септември 2022 г.

В участъка от с. Козаново до гр. Асеновград до момента са изпълнени земни работи. В отсечката от с. Дълбок Извор до с. Патриарх Евтимово е положен неплътен пласт асфалтобетон /биндер/. Между селата Патриарх Евтимово и Козаново са извършени земни работи, почистена е крайпътната растителност, за осигуряване на видимост на шофьорите, ремонтирани са водостоци и предстои ремонт на настилката. Участъкът да бъде с нова хоризонтална маркировка, знаци и ограничителни системи /мантинели/ за подобряване на безопасността на пътуващите.

По време на ремонтните дейности пътят е напълно затворен за движение и трафикът преминава по обходен маршрут през Асеновград – Тополово – Поройна.

Сподели: