РЕГИОНИТЕ

Община Русе почиства след дъждовете в Басарбово

Снимка: Община Русе

С техника от общинското предприятие „Паркстрой“ започна почистването на с. Басарбово след дъждовете от последните дни. Багери и камиони съдействаха за събирането и изчистването на наносите от кал и тиня по улиците в селото, като след изсушаването на почвата машините ще влязат да почистват и в дерето.

Експерти от „Обществен ред и сигурност“ установиха, че локалното наводняване на стадиона в селото е в резултат на малкия дебит на шлюза, който не позволява оттичането на големите водните маси при дъждовете. Общински служители се ангажираха с откриване на техническо решение на проблема, така че да не се стига до повторни разливи.

Кметът Пенчо Милков и експерти направиха оглед и в друга критична точка в общината – в с. Червена вода. На място бе установено нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в дерето, за което ще бъде търсена отговорност от нарушителите. Освен това, за да се предотвратят бъдещи наводнения в района, Община Русе предяви пред Фонда за бедствия и аварии финансиране за почистването и удълбочаването на канала и очаква решение от междуведомствената комисия. В случай, че искът не бъде одобрен, кметът е решен да заложи средства от собствения бюджет на общината през следващата година.

Припомняме, че със собствени средства Общинна Русе организира почистването с техника на деретата в Долно Абланово и Николово, а под неин натиск бе извършено и удълбочаване на канала в м-стта „Моргуля“ в кв. Средна кула от ВиК.

Сподели: