Считано от 02.12.2020 г. Община Добрич стартира кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи с издаване на нови разрешителни и холограмни стикери с нов дизайн за таксиметров превоз през 2021 г.

Подаването на необходимите документи и получаването на разрешителните ще се извършва, както и досега в Центъра за услуги и информация на първия етаж в сградата на Общината по улица „България“ №12. Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на ОбщинаДобрич www.dobrich.bg /Услуги и информация, Рубрика „Икономическо развитие и еврофондове“/ или да се получи на място в Центъра за услуги и информация.

Съгласно чл.24а от Закона за Автомобилните превози  и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 16 от Наредба № 34 от 1999 за Таксиметров превоз на пътници, с цел експедитивно обслужване на едно гише е необходимо таксиметровите превозвачи да предоставят следните документи:

  • Удостоверение за регистрация в Областен отдел „Автомобилна администрация“;
  • Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства;
  • Контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на автомобила;
  • Карта за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил  /приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства/;
  • Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил;
  • Копие от стр. 20 и 21 от паспорта на електронен таксиметров апарат с фискална памет, с прикрепения към нея фискален бон – представя се оригинала на паспорта.
  • Приходна квитанция за платен данък за таксиметров превоз на пътници.

До настоящият момент за 2020 г. в Община Добрич са издадени 352 разрешителни за таксиметров превоз. В тази връзка Общината има готовност през предстоящата кампания да издаде до 400 броя разрешителни. Данъкът за упражняване на таксиметрова дейност на територията на Община град Добрич е в размер на 300 лева /минимално определената ставка за страната/ и остава непроменен и за предстоящата година.

Подобни новини

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *