Изготвен е Общ устройствен план (ОУП) на община Асеновград. Същият предстои да бъде предложен за обществено обсъждани в средата на януари 2021 г., след което предстои да бъде входиран за гласуване, одобрение и приемане от Общинския съвет на града. Чрез ОУП ще се въведе ред в строителството в общината. Такъв план е бил изготвен през 2011 г., но няколко години по-късно приемането му за влизане в сила е стопирано. През настоящата 2020 г. той бе актуализиран. Планът ще урегулира бъдещото развитие на Асеновград, като дава насоки и перспективи за развитието на жилищното строителство и обособяване на индустриалните зони за промишлени и стопански дейности.

Сред основните цели на ОУП е да се осигури комфорт на обитаване, оптимални условия на труд, по-добри условия за отдих, спорт и туризъм, къси връзки между жилищните зони, местоработата, и местата за обслужване и отдих. С ОУП ще се постигне повишаване ефекта от вложените средства и ще се осигури чистотата на въздуха и нормален шумов режим. Естетическата цел на плана е да се покаже характерният, индивидуален архитектурен образ на града и селата. Чрез въвеждането на ОУП ще може да се постигне хармоничното включване в градския организъм на елементи от историческото наследство и ландшафта.

Община Асеновград уверява, че няма да се промени структурата на града и основните нейни елементи, с изключение на комуникационно-транспортната система. Чрез ОУП ще се посочат кои зони ще бъдат позволени за жилищно застрояване и къде ще бъде разрешено да се извършва промишлена дейност. Наблюдава се, че градът е нараснал териториално, спрямо площта на предходния план, като преобладават новите жилищни терени, производствени, смесени и такива, за отдих. В централната градска част ще преобладават жилищата с малка и средна височина на застрояване. Предвиждат се за усвояване на нови жилищни територии за обитаване в северната и южната част на квартал ”Долни Воден”, както и в източната и южната част на квартал ”Горни Воден”. В Асеновград има две съществуващи производствени зони. Едната е източна, а другата е сформиралата се около жп гарата. С проекта на ОУП се предлага доуплътняване на териториите около двете зони и предлагане за усвояване на нови терени в посоките Пловдив, Първомай и Кърджали. Новопредложените терени са с бизнес предназначение.

За спортни дейности в града ще продължат да се ползват съществуващи спортни площадки в жилищните комплекси и спортните терени на стадиона. Предложени са и крайградски културно туристически маршрути до Асеновата крепост, Горниводенски манастир „Свети Свети Кирик и Юлита”, Белащински манастир „Свети Георги Победоносец”, Белочерковски манастир „Свети Свети Петър и Павел”, Бачковски манастир „Успение Богородично” и Кукленски манастир. ОУП дава статут на парково озеленяване около река Чая в централното ядро и на юг от него в градската структура. Тази зона може да се превърне в място за отдих през летния сезон, с оформени кътове за социални контакти и алеи за разходка.

По отношение на местата за паркиране, проектът предлага запазване на

съществуващите паркинги в основното централно ядро на Асеновград и вторичните центрове в кварталите „Долни Воден“ и „Горни Воден“. Там, където има свободни обществени терени около тях, ще се предложат нови паркоместа. Пешеходните зони и пространства на Асеновград са обособени като съществуващи и нови: Първият вид е в централната градска част – площадното пространство пред общината. Новите пешеходни алеи се предвиждат именно в терените за озеленяване около река Чая.

Целта на въвеждането на ОУП е развитието на Асеновград, като се запази характерът на застрояване, съхранявайки историческия облик на града, наситен с недвижими културни ценности.

Подобни новини

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *