ЗДРАВЕ

Обсъждат по-нисък праг за „Зелен билет“ в столицата

zelen-bilet-bgnes
10четена

Столичният общински съвет ще решава днес дали мярката „Зелен билет“ да бъде въвеждана при отчитане на фини прахови частици над 150 микрограма на две станции, а не както до сега – на 200 мигрограма.

Очаква се на днешното си заседание софийският парламент да приеме или отхвърли предложената от администрацията план-сметка за чистотата на града.

Тя е в размер на 220 милиона и 400 хиляди лева. Средствата са предвидени за дейностите по управление на отпадъците в София през 2021 година, като събиране и обезвреждане, лятно и зимно почистване на улиците, рекултивация и след експлоатационна грижа на всички депа на територията на Столичната община.

Не се предвижда увеличаване на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021.