РЕГИОНИТЕ

Нови социални центрове в Сливен помагат на хора в неравностойно положение

Община Сливен отвори врати за два нови социални центъра, които ще предоставят подкрепа на хора в неравностойно положение.

Кризисен център за жертви на домашно насилие и Център за временно настаняване на бездомни лица ще започнат работа с капацитет до 20 потребители.

Центърът за временно настаняване на бездомни лица ще осигури подслон и храна на лица, останали без дом за срок до 3 месеца.

Освен това, центърът ще предлага курсове за квалификация и преквалификация, с цел да помогне на потребителите да намерят работа и да се адаптират към обществото.

Кризисният център за жертви на домашно насилие ще предоставя комплекс от социални услуги на деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация.

Услугите ще включват индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и социално-психологическа помощ.

Сподели: