РЕГИОНИТЕ

Най-високата средна заплата е в столицата София – 2697 лв

Средната работна заплата в България се повишава с 13,1% през второто тримесечие на 2023 г., достигайки 1957 лв. Това е най-високото ниво на средна заплата за страната за последните 10 години.

Най-високата средна заплата е в столицата София – 2697 лв., следвана от областите Пловдив (2103 лв.) и Варна (2029 лв.). Най-ниска е средната заплата в областите Видин (1288 лв.) и Кюстендил (1291 лв.).

Ръст на средната работна заплата се наблюдава във всички икономически дейности, но най-голям е в строителството (17,3%), хотелиерството и ресторантьорството (15,2%) и транспорта, складирането и услугите по отношение на движимо имущество (14,7%).

Общият доход на домакинствата през второто тримесечие на 2023 г. се повишава с 16,5%, достигайки 5326,75 лв.

Това се дължи на увеличението на средната работна заплата, както и на повишаването на пенсиите и доходите от бизнеса.

Сподели: