РЕГИОНИТЕ

Над 12 000 безработни са започнали работа през януари

През януари общо 12 037 безработни са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда в страната, съобщиха от Агенцията по заетостта. Работа са намерили също 266 лица пенсионери, учащи и заети.

Най-много са намерилите работа в сектора на преработващата промишленост – малко над 20 процента. Следват тези в секторите търговия, държавно управление и хотелиерство. Около 5 процента е делът на заетите в здравеопазването и социалната сфера, около 4 на сто работят в строителството.

От Агенцията по заетостта отчитат увеличаване с 2.3% на годишна база на заявените работни места на първичния пазар на труда. Техният брой се повишава до 12 058. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (33.8%), следват държавното управление (14.5%), търговията (9.4%), хотелиерството и ресторантьорството (7.0%), образованието (6.9%) и административните и спомагателните дейности (5.7%).

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през януари се запазва в характерните за първия месец от годината граници. Те са общо 157 980, като нарастването с 4 036 лица спрямо декември 2022 г. е типично за този период, включително и поради приключилите в края на изминалата година договори за субсидирана заетост.

Данните на НСИ от новото преброяване на икономически активното население от 2021 г. внасят изменение в равнището на регистрираната безработица. Така за януари тя се променя с 0.4 процентни пункта – до 5,2%.

Броят на новорегистрираните безработни през януари се понижава с 2 665 спрямо декември 2022 година. Според отчетените данни те са 23 748, което е спад с 1 844 лица на годишна база.

Преди дни от Агенцията по заетостта обобщиха данните от 2022 година, според които общо 8000 свободни работни места са били представени от 814 работодатели на 81 трудови борси в страната. В тези борси са участвали 8765 души, търсещи работа и проявили интерес към директните срещи с бизнеса, включително и украински граждани.

Сподели:

Leave a Response