РЕГИОНИТЕ

Започва изграждането на градската железница в Пловдив

По най-бързия начин ще започне проектирането на градската железница в Пловдив. Това стана ясно по време на посещение на министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев в най-голямата икономическа зона в Пловдив – Тракия.

45 000 души всяка сутрин отиват на работа с лични или служебни автомобили и това предизвиква все по-сериозни затруднения с придвижването в града. Железопътният транспорт има добри предпоставки да предложи алтернатива, но до момента слабата честота на обслужваните направления, както и ограниченият подвижен състав не позволяваха подобрение в тази насока.

С вече одобрените средства от Националния план за възстановяване и устойчивост ще осигурим модерен подвижен състав с нулеви емисии, като придобиването на влаковете трябва да съвпадне по време със завършването на железопътното трасе.  

Предстои областният управител да изпрати писма до кметовете на общините и до индустриалните зони около града да представят план за местата на спирките, като идеята е те да формират градски възли, които съчетават няколко вида транспорт, обясни Николай Събев.

В ход е строителството на железопътен възел Пловдив, а в новата оперативна програма е заложена и втора фаза на проекта, с която ще се осигури модерна и оперативно съвместима инфраструктура, коментира още министърът.

Сподели: