Данъкът за таксиметров превоз в Община Ловеч за 2021 година ще бъде в размер на 300 лева. Тази промяна произтича от приетия и публикуван в Държавен вестник Закон за Държавния бюджет за 2021 година.

Съгласно Закона данъчно задължените лица заплащат годишен данък за таксиметров превоз на пътници за 2021 година, определен с наредба на общинския съвет, намален с разликата между  размера на определения от Общинския съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020 година и минималния годишен размер на данъка по чл.61, буква Ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лева, но не по-малко от 300 лева.

Така при определен данък за Община Ловеч в размер на 500 лева, данъчно задължените лица ще заплащат 300 лева, а разликата от 200 лева Община Ловеч ще получи под формата на компенсация от Държавния бюджет.

Промените в облагането ще бъдат направени най-късно до 10.12.2020 година. От 11.12.2020 година данъчно задължените лица могат да подават заявления с новия размер на данъка.

Подобни новини

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *