РЕГИОНИТЕ

Венецианската комисия одобрява разделянето на ВСС, но с критики към други предложения

7.4kviews

Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) одобри разделянето на единния Висш съдебен съвет (ВСС) на два отделни съвета – съдебен и прокурорски. Това е отдавнашна препоръка на комисията, която се основава на убеждението, че така ще се подобри независимостта и прозрачността на съдебната власт в България.

В становището си Венецианската комисия също така изрази положително становище за промяната на квотите в ВСС, като препоръча те да бъдат по-равномерно разпределени между представителите на съдиите, прокурорите и адвокатите.

Комисията обаче изрази критики към някои други предложения в законопроекта за промени в Конституцията, като например:

  • Предвиденото право на Народното събрание да избира членовете на ВСС, което според комисията би могло да доведе до политическа намеса в работата на съдебната власт.
  • Предвиденото право на главния прокурор да бъде член по право на Прокурорския съвет, което според комисията би могло да доведе до конфликт на интереси.

Проектът за промени в Конституцията бе подкрепен на първо гласуване от 161 народни представители, като не събра необходимите три четвърти от гласовете и не беше приет.

Допълнителни коментари:

Одобрението на Венецианската комисия за разделянето на ВСС е важна стъпка напред в реформирането на съдебната власт в България. Това е признание за необходимостта от утвърждаване на независимостта и прозрачността на съдебната система.

Критиките на комисията към други предложения в законопроекта са валидни и следва да бъдат взети предвид от законодателите, ако проектът бъде внесен отново за разглеждане в Народното събрание.

Сподели:

What’s your Reaction?
Love
Love
0
Smile
Smile
0
Haha
Haha
0
Sad
Sad
0
Star
Star
0
Weary
Weary
0