РЕГИОНИТЕ

Българите стават все по-приемащи ЛГБТИ хората

5.9kviews

Общественото мнение на българина по въпросите на ЛГБТИ хората, семейството и пола продължава да е доминирано от традиционни стереотипи, но макар и бавно, скептичните нагласи се променят, главно заради личното преживяване и досег на хората с темата.

Това показва обобщение на резултатите от национално представително проучване, реализирано от агенция Алфа Рисърч, в периода 12 – 20 април 2023г. сред извадка от 1000 пълнолетни жители в цялата страна.

42% от пълнолетните жители на страната не биха променили отношението си към свой близък, ако разберат, че е ЛГБТИ срещу 36%, които биха реагирали негативно. 43% смятат себе си за толерантни към ЛГБТИ хората, срещу 46% на обратната позиция. Всеки трети заявява, че би се чувствал комфортно да работи с ЛГБТИ човек, a 34% от гражданите подкрепят идеята публичното подбуждане към омраза във връзка с ЛГБТИ хората да се наказва като престъпление.

Проучването потвърждава установена в предишни години тенденция – колкото повече преки впечатления и контакти с ЛГБТИ са имали анкетираните, толкова са по-склонни да превъзмогнат бариерите, спуснати от доминиращите стереотипи.

Затова с повече разбиране и приемане към ЛГБТИ се открояват жители на големите градове, високо образовани, млади и средни поколения. И обратно, жителите на малките населени места, по-възрастните поколения и хората с по-ниско образование са сред дистанцираните и най-силно споделящи негативни нагласи.

Проучването е направено по поръчка на фондация GLAS и е финансирано от ILGA-Europe по проекта Bursting the Bubble в партньорство с фондациите Bilitis и Single Step.

Сподели:

What’s your Reaction?
Love
Love
0
Smile
Smile
0
Haha
Haha
0
Sad
Sad
0
Star
Star
0
Weary
Weary
0