ЛЮБОПИТНОТО

Българите са сред най-късно напускащите дома на родителите си в ЕС

2.9kviews

Българите напускат дома на родителите си на средна възраст от 30,03 години, което ги прави една от най-късно напускащите страни в ЕС, сочат данни на Евростат.

Средната възраст в ЕС е 26,4 години, като най-високите стойности са регистрирани в Хърватия (33,4 години), Словакия (30,8 години), Гърция (30,7 години), България (30,3 години), Испания (30,3 години), Малта (30,1 години) и Италия (30,0 години).

За разлика от тях най-ниската средна възраст, всички под 23 години, е регистрирана във Финландия (21,3 години), Швеция (21,4 години), Дания (21,7 години) и Естония (22,7 години).

В рамките на 10 години средната възраст на младите хора, които напускат дома на родителите си, се е увеличила в 14 държави от ЕС, най-вече в Хърватия (+1,8 години), Гърция (+1,7 години) и Испания (+1,6 години).

През 2012 г. най-ниската средна възраст в ЕС е била в Швеция, където младите хора са напуснали дома на родителите си на 19,9 години, но за 10 години тази средна възраст се е увеличила с 1,5 години.

На ниво ЕС между 2012 г. и 2022 г. средната възраст варира леко, като най-ниската е 26,2 години (2019 г.), а най-високата – 26,5 години (2012 г., 2014 г., 2020 г. и 2021 г.).

Мъжете напускат родителския дом по-късно от жените: мъжете на 27,3 години, а жените – на 25,4 години през 2022 г. Тази разлика се наблюдава във всички държави, т.е. младите жени напускат дома на родителите средно по-рано от младите мъже.

Мъжете са напуснали родителския дом средно след 30-годишна възраст в 9 държави от ЕС (Хърватия, България, Гърция, Словакия, Испания, Италия, Малта, Словения и Португалия), докато това се отнася за жените само в една държава: Хърватия.

Най-голямата разлика между половете е установена в Румъния, където младите мъже напускат на 29,9 години, а жените – на 25,4 години (разлика от 4,5 години), следвана от България (разлика от 4,1 години), където мъжете напускат на 32,3 години, а жените – на 28,2 години.

За разлика от тях Люксембург (0,5 години разлика), Швеция (0,6 години), Дания и Малта (и двете 0,7 години) отбелязват най-малките разлики между младите мъже и жени, напускащи родителския дом.

Сподели:

What’s your Reaction?
Love
Love
0
Smile
Smile
0
Haha
Haha
0
Sad
Sad
0
Star
Star
0
Weary
Weary
0