С решение на управителя и прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД на 05.04.20201 г. е прекратена процедурата по ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” EООД”.

Процедурата е прекратена поради неявяване на двама от участниците на етап за провеждане на преговори. Сключването на договор с единствения участник, допуснат до оценяване и класиране в процедура на договаряне с предварителна покана за участие, където избраният критерий за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена” и когато на пазара обективно съществуват по-голям брой потенциални и заинтересовани изпълнители води до положение, при което не може да бъде постигнато сравнение на поне два и повече подходящи оферти, за да се избере икономически най-изгодната, което нарушава принципа на свободната конкуренция.

От съществено значение е и факта, че единствения участник е предложил цена, надвишаваща предвидената прогнозна стойност за изпълнението на обществената поръчка.

Пълният текст на решението и мотивите за прекратяване на процедурата са публикувани в раздел „Профил на купувача” в официалния сайт на БДЖ (www.bdz.bg).

Съгласно изискванията на ЗОП в момента тече 10 дневен срок за обжалване на решението на възложителя.

Подобни новини

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *