РЕГИОНИТЕ

Актуализираха командировъчните средства за дългосрочно командированите служители

Министерският съвет прие постановление, с което ще бъде осъвременен базисният размер на командировъчните средства на дългосрочно командированите служители в задграничните представителства на Република България.

За първи път от приемането на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат през 2008 г. се предлага цялостно актуализиране на базисните размери на командировъчните средства, което ще осигури адекватно заплащане на дългосрочно командированите служители, съответстващо на настоящите икономически условия.

С последното изменение на Наредбата от 2017 г. и на Приложение № 1 към нея, базисният размер на командировъчните средства бе приведен към 100% от първоначално предвидения през 2008 г. размер, като за по-голямата част от държавите това не доведе до увеличаване на практика на базисните размери на дневните командировъчни пари.

По данни на ООН, в периода от 1 юли 2017 г. до момента е отчетена значително повишена инфлация на световно ниво, отразяваща радикалните промени в световната икономика, настъпили вследствие на пандемията от Covid-19.

С увеличението на командировъчните средства се цели да бъде преодоляна значително нарасналата през годините разлика между настоящия размер на средствата за издръжка на дългосрочно командированите служители и ръста на потребителските цени в отделните държави.

Мярката е насочена и към решаване на проблема с все по-осезаемия недостиг на кадри и отлив на желаещи да работят в задграничните представителства на България, пред който МВнР е изправено в последни години.

Очакваното увеличаване на броя на желаещите да заемат длъжности извън граница ще се отрази положително при отстояването на българските интереси в чужбина и достойното присъствие на страната ни на международната сцена.

Сподели: